Projekat header naselje zatvorenog tipa

Projekat

// Solarna dolina // Vrt urbanog stanovanja //

Solarna dolina je naselje organizovanog tipa osmišljeno sa ciljem da odgovori na potrebe savremenog načina života, a samim tim i na savremene tendencije u projektovanju stambenih kompleksa. Lokacija naselja, 10 min automobilom od centra Novog Sada, obezbeđuje lak i brz pristup svim gradskim sadržajima, dok u isto vreme nudi pogodnosti života van gradskog jezgra, gde se prevashodno misli na redukciju saobraćaja i buke, dominaciju prirodnih elemenata, otvorene prostore i visoke nivoe privatnosti i sigurnosti.

Na površini od oko 4.3 hektara predviđena je izgradnja ukupno 112 stambenih jedinica površina od 83 m2 do 175 m2. Ukupna neto površina stambenog prostora iznosi 12 500 m2. U okviru naselja se nalaze i poslovni prostori i upravni i komercijalni sadržaji ukupne neto površine preko 1500 m2.

Ono što nas izdvaja od trenutnih ponuda stanovanja u Novom Sadu je sledeće:

 • naselje organizovanog tipa – bezbednost stanovnika i funkcionisanje naselja su na najvišem nivou
 • energetska efikasnost – objekti su projektovani sa visokim nivoom energetske efikasnosti koji je obezbeđen upotrebom kvalitetnih termoizolacionih materijala i stolarije, toplotnih pumpi i optimalne prostorne organizacije
 • korišćenje obnovljivih izvora energije – grejanje, hlađenje i priprema sanitarne tople vode se ostvaruje korišćenjem toplotnih pumpi, ekološki čistih izvora energije, sa mogućnošću ugradnje individualnih solarnih elektrana na krovovima objekata za proizvodnju električne energije
 • digitalni regulatori temperature po prostorijama i plaćanje po utrošku
 • centralno podno grejanje, kao oblik najkomfornijeg tipa grejanja
 • „smart house“ sistemi pametne kuće, sa kontrolom rasvete, roletni, grejanja, hlađenja, detekcijom dima i „tihim“ alarm sistemom
 • privatna dvorišta u vlasništvu stanara
 • automatski sistem za zalivanje zajedničkih zelenih površina
 • tehnička služba održavanja, koja će brinuti o svim aspektima naselja: bezbednost, uređenje i održavanje zajedničkih prostora: šetališta, terena, igrališta, zelenih površina

Pored energetske efikasnosti i vođenja računa o životnoj sredini naselje Solarna dolina podržava i zdrav način života uvođenjem sledećih sadržaja:

 • mreža pešačkih i biciklističkih staza koja se prožima kroz celo naselje
 • teretana i druge aktivnosti na otvorenom
 • parcele za biobašte za stanovnike koji žele da uzgajaju sopstvenu hranu. Parcele su opremljene centralnim sistemom za navodnjavanje i nalaze se u zonama naselja sa najvišim nivoom insolacije. Prostori biobašti koji nisu u upotrebi, biće kultivisani od strane uprave naselja kao i druge zajedničke zelene površine

Da je naselje Solarna Dolina zaista vrt urbanog stanovanja svedoče i sledeći podaci:

 • objekti zauzimaju samo 28% površine naselja
 • kolski saobraćaj koristi ispod 10% površine naselja
 • privatna dvorišta zauzimaju 18% površine naselja
 • prostor namenjen zajedničkim površinama: zelene površine, pešačke i biciklističke staze, biobašte, sadržaji na otvorenom čine preko 44% površine naselja

Tim projekta Solarna dolina poziva sve ljude koji dele naše stavove o savremenim tendencijama u načinu stanovanja i energetski efikasnom i zdravom životu da postanu deo naše zajednice.

share