Solarna dolina - Faza I header energetska efikasnost

Reference

// Solarna dolina // Vrt urbanog stanovanja //

Generalni izvođač radova na izgradnji naselja Solarna dolina je firma „Termo-inženjering“ d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu, u Ulici Vase Stajića 22b. Porodična firma, čiji je vlasnik mr Mitko Džolev (investitor), osnovana je 1991. godine. Tokom svog postojanja, u proteklih 25 godina, bavila se primarno izradom mašinskih (termotehničkih) instalacija u građevinarstvu i industriji, a sa projektom naselja Solarna dolina, svoju delatnost proširuje na izgradnju stambenog i poslovnog prostora visokih energetskih performansi i kvaliteta.

Izvod iz referenc liste projektovanih i izvedenih instalacija

GLAVNI TERMOMAŠINSKI PROJEKTI

Centralno grejanje

 • Stambena zgrada ul. Kisačka – Novi Sad
 • Termotehničke instalacije hale „Blending ulja“ sa gasnim kaloriferima Rafinerija – Novi Sad
 • Centralno jedocevno grejanje sa podstanicom, stambena zgrada ul. Danila Kiša 36 – Novi Sad
 • Gasno kalorifersko grejanje proizvodne hale „MIKOM“ – Novi sad
 • Glavni projekat mašinske instalacije centralnog grejanja i ventilcije, farma svinja Doža Đerđ – Bačka Topola
 • Centralno grejanje sa gasnom kotlarnicom Skladišno-logističkog objekta investitora „MC Bauchemie“ – Sremska Mitrovica

Gasne instalacije

 • Merno-regulaciona stanica PTT garaža – Novi Sad
 • Gasna kotlarnica „NIS GAS“ – Novi Sad
 • Glavni Gasovod i MRS „MIKOM“ – Novi Sad

Parne instalacije

 • Elaborat tehnološkog napajanja pare „Knjaz Miloš“ – Aranđelovac
 • Razvod pare i kondenzata sa podstanicama „NEKTAR“ – Bačka Palanka
 • Tehnološko napajanje parom linije sirupane „Knjaz Miloš“ – Aranđelovac
 • Glavni projekat rekonstrukcije termotehničkih instalacija i dogradnja kapaciteta za fabriku dečjih krevetića „SIMPO“ – Vranje

Instalacije komprimovanog vazduha

 • Komprimovani vazduh na lokaciji „Milan Vidak“ – Futog
 • Kompresorska stanica i razvod proizvodne hale “MIKOM” – Novi Sad
 • Kompresorska stanica – Bačka Palanka

Aspiracije

 • Fabrika stočne hrane – Bačka Palanka
 • Aspiracija „Veterinarski zavod“ – Subotica
 • FSH – Inđija

Ventilacije

 • Ventilacija dvonamenskog skloništa – Novi Sad
 • Fiskulturna sala – Susek
 • Grejanje i ventilacija Sportske dvorane – Bač
 • Vazdušno grejanje i ventilacija hale u okviru kompleksa „AD MINAQUA“ rekuperacijom otpadne toplote – Novi Sad

Klimatizacije

 • Rekonstrukcija Klima sistema Šalter sale i trezora Panonske banke – Novi Sad
 • Termomašinski elaborat I faze Fabrike duvana „RONHIL“ – Novi Sad
 • Grejanje i klimatizacija Sportske hale – Futog
 • Grejanje i klimatizacija Sportske hale na Slanoj Bari – Novi Sad
 • Grejanje, klimatizacija i ventilacija za „SPA WELLNESS CENTAR“ – Novi Sad
 • Centralno grejanje, ventilacija i klimatizacija proizvodno-magacinskog kompleksa i izmeštanja postojećih nadstrešnica u okviru fabrike „GORENJE“ – Valjevo
 • Termotehničke instalacije za Ogledno imanje za muzne krave i proizvodnju mleka i mesa – Sjenica

Energetska efikasnost

 • Elaborat energetske efikasnosti SKCNS „Fabrika“ – Novi Sad
 • Elaborati energetske efikasnosti Skladišno-logističkog objekta investitora „MC Bauchemie“ – Sremska Mitrovica
 • Elaborat energetske efikasnosti stambenog objekta – Kać
 • Elaborati energetske efikasnosti za objekte prve faze izgradnje naselja „Solarna dolina“ – Novi Sad
IZVOĐENJE TERMOMAŠINSKIH RADOVA

Centralno grejanje

 • Grejanje, toplotne podstanice, ventilacija skloništa stambene zgrade u ul. Vase Stajića 22a/b/c – Novi Sad
 • Grejanje sa kotlarnicom, stambena zgrada u ul. Cara Dušana 68 – Novi Sad
 • Spoljni toplovod upravne zgrade „Knjaz Miloš“ – Aranđelovac
 • Gasno kalorifersko grejanje proizvodne hale „MIKOM“ – Novi sad

Gasne instalacije

 • Ulični gasovod na Telepu, za „NAFTA-GAS INŽENJERING“ – Novi Sad
 • MRS PTT Garaža – Novi Sad

Parne instalacije

 • Tehnološki parovod sa podstanicom za pripremu sirupa „Knjaz Miloš“ – Aranđelovac

Instalacije komprimovanog vazduha

 • Kompresorska stanica i razvod gasa „MIKOM“ – Novi Sad
 • Razvod komprimovanog vazduha i spajanje voda za hlađenje mašina na rashladnu kulu za „ASCO VIDAK“ – Futog

Aspiracije

 • Aspiracija izduvnih gasova Mercedesovog servisa “MIKOM” – Novi Sad

Ventilacije

 • Klimatizacija i ventilacija „Matičarskog zdanja“ – Novi Sad
 • Sklonište u stambenoj zgradi u ul. Kisačka – Novi Sad
 • Ventilacija laboratorije „Vodovoda“ – Novi Sad

Klimatizacije

 • Centralna klimatizacija Vojvođanske banke, Trg Slobode 7 – Novi Sad
 • Centralna klimatizacija sa podstanicama Tržni centar „LUPUS“, Dunavska 26 – Novi Sad
NEKE OD IZVEDENIH INSTALACIJA U POSLEDNJIH 10 GODINA

Centralno grejanje za više stambeno-poslovnih objekata:

 • Ugao ulice Radničke 16, 16a i Stražilovske 31 (centralno grejanje sa primarnom i sekundarnom podstanicom sa priključenjem na Novosadsku Toplanu, klimatizacija celog objekta individualnim split sistemima, ukupna površina oko 6.500 m2)
 • Miše Dimitrijevića 50 i 52 (centralno grejanje sa gasnom kotlarnicom)
 • Ugao Cara Dušana i Braće Lučić (centralno grejanje sa gasnom kotlarnicom)
 • Branka Bajića 54 (centralno grejanje na Novosadsku Toplanu sa centralnom pripremom TPV)
 • Poslovni objekat investitora Roma Company, u Adranima, Kraljevo
 • Stambeno-poslovni objekat investitora „Aleksandar Gradnja“, ugao Bulevara Cara Lazara i Krilove ulice, Novi Sad (stambene površine 10.000 m2)
 • Stambeno-poslovni objekat investitora „Aleksandar Gradnja“, ugao ul. Šumadijska i Episkopa Visariona, Novi Sad (stambene površine oko 8.000 m2)

Grejanje i klimatizacija sledećih atraktivnih objekata:

 • Grejanje i klimatizacija tržnog centra „MAXTON“ u Novom Sadu (centralni sistem sa čilerom i fan-coil jedinicama kasetnog tipa, grejanje tokom zimskog perioda preko Novosadske toplane, klimatizovana površina oko 4.000 m2, podno grejanjem na poslednjoj etaži objekta od oko 2.000 m2 koja je zajedno sa još 2 etaže u funkciji garaža)
 • Grejanje i klimatizacija Sportske hale u Futogu (centralna priprema vazduha u klima komorama, putem gasnih apsorpcionih rashladnih jedinica i gasnih kotlova, površina objekta 5.000 m2)
 • Grejanje i klimatizacija Sportske hale na Slanoj Bari (slična koncepcija kao na Sportskoj hali u Futogu, uz dodatak grejanja poslovnog prostora od oko 2.000 m2)
 • Sportski poslovni centar – zatvoreni bazen na Slanoj Bari (centralno grejanje i ventilacija bazena sa pratećim sadržajima, klima komora MENERGA specijalna za bazene, površine oko 6.000 m2)
 • Poslovno administrativni kompleks AD MINAQUA (centralno grejanje i klimatizacija, iskorišćenje otpadne toplotne energije sa čilera koji se koriste u proizvodnji)
 • Poslovni, prodajno servisni centar AK MIKOM (centralno grejanje i klimatizacija sa ventilacijom objekta gasnim apsorpcionim toplotnim pumpama ROBUR, površina oko 1.200 m2)
 • Grejanje, klimatizacija i ventilacija porodičnog stambenog objekta na Popovici sa zatvorenim bazenom (klimatizacija multi split sistemom, grejanje kondenzacionim fasadnim kotlovima, grejanje i dogrevanje bazenske vode solarnim kolektorima – 11 komada, površina objekta oko 1.000 m2)
 • Godišnji ugovor o izvođenju radova sa Lafarge BFC DOO, Beočin (redovno mesečno održavanje sistema za klimatizaciju i ventilaciju pogona i izvođenje radova u periodu od 2009. do 2014. godine)
 • Grejanje, klimatizacija i ventilacija laboratorije u okviru kompleksa fabrike Lafarge BFC u Beočinu (VRV sistem)
 • Upravna zgrada „Agrobanka“, Sremska 3-5, Beograd
 • Ventilacija restorana u okviru Kompleksa Manastira „Vaskrsenja Hristova“ u Kaću
 • Grejanje i klimatizacija lokala ukupne površine oko 1.000 m2 u okviru stambeno-poslovnog objekta „Aleksandar Bulevar Centar“ u Novom Sadu
 • Grejanje, klimatizacija i ventilacija objekta „Roda market“ u Futogu
 • Grejanje, klimatizacija i ventilacija ekspoziture „Komercijalne banke“ u ul.Modene, Novi Sad
 • Grejanje i klimatizacija i ventilacija porodičnog stambenog objekta sa zatvorenim bazenom u ul. Romanijska 11 u Novom Sadu (toplotna pumpa voda/voda, urađen sistem podnog grejanja i plafonskog hlađenja, površina objekta oko 1.000 m2)
 • Grejanje, klimatizacija i ventilacija porodičnog stambenog objekta u Kaću (geosonde, grejanje i klimatizacija objekta primenom toplotne pumpe zemlja/voda (podno grejanje/plafonsko hlađenje + fan coil uređaji), sa kondenzacionim fasadnim kotlom kao alternativnim izvorom snabdevanja toplotne energije, priprema TPV solarnim kolektorima, površina objekta oko 600 m2)
 • Instalacija sistema za sakupljanje i iskorišćenje deponijskog gasa sa izgradnjom gasovoda i upotrebom infracrvenih grejača na Regionalnoj sanitarnoj deponiji „Brijesnica“ u Bjeljini, kojom upravlja JP Regionalna deponija „EKO-DEP“.
share