Vesti blog news

Politika privatnosti

// Solarna dolina // Vrt urbanog stanovanja //

Ambicija projekta izgradnje energetski efikasnog naselja Solarna dolina sastoji se u tome da tržištu nekretnina ponudi savremen koncept stanovanja visokog nivoa komfora i postavi temelje održivom i ekološkom stanovanju. Veliki značaj pridajemo poštenju i jasnoći i posvećeni smo izgradnji čvrstog i dugotrajnog odnosa sa svojim klijentima, koji se zasniva na poverenju i uzajamnoj koristi. Deo ove naše posvećenosti ogleda se i u čuvanju i poštovanju vaše privatnosti i vaših izbora.

NAŠE OBEĆANJE PRIVATNOSTI

 • Poštujemo vašu privatnost i vaše izbore.
 • Staramo se o tome da privatnost i bezbednost budu prisutni u svemu onome što radimo.
 • Marketinška obaveštenja vam ne šaljemo ukoliko to od nas niste zatražili. U bilo kom trenutku možete da se predomislite.
 • Vaše lične podatke nikada ne nudimo drugima niti ih prodajemo.
 • Posvećeni smo tome da čuvamo vaše lične podatke i da ih učinimo bezbednim. To znači da sarađujemo samo sa onim partnerima u koje imamo poverenja.
 • Posvećeni smo tome da budemo otvoreni i transparentni u pogledu načina na koji koristimo vaše lične podatke.
 • Vaše lične podatke ne koristimo na načine o kojima vas prethodno nismo obavestili.
 • Poštujemo vaša prava i uvek nastojimo da udovoljimo vašim zahtevima u meri u kojoj je to moguće, u skladu sa našim zakonskim i poslovnim odgovornostima.

U cilju pružanja detaljnih informacija u pogledu načina poštovanja vaše privatnosti, u nastavku smo definisili koje vrste ličnih podataka možemo da prikupljamo direktno od vas ili na osnovu vaše interakcije sa nama, način na koji možemo da ih koristimo, sa kim možemo da ih razmenjujemo, kako ih štitimo i činimo bezbednim, kao i korpus vaših prava koja se odnose na lične podatke. Naravno, moguće je da se sve navedene situacije neće odnositi na vaš konkretan slučaj. Ova Politika privatnosti predstavlja kratak pregled svih mogućih situacija u kojima možete doći u interakciju sa nama.

Što je stepen te interakcije veći, u većoj meri nam omogućavate da vas upoznamo i budemo u prilici da vam ponudimo usluge koje su skrojene baš prema vašoj meri.

U trenutku kad nam uputite svoje lične podatke ili kad sami prikupimo lične podatke o vama, mi ih koristimo u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Molimo da pažljivo pročitate informacije navedene u njoj. U slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja ili bilo kakve brige u pogledu svojih ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate posredstvom sledeće e-adrese contact@solarnadolina.rs.

 • Šta su lični podaci?
 • Koje podatke prikupljamo od vas i na koji način ih koristimo?
  • Na koji način prikupljamo ili dobijamo vaše lične podatke?
  • Ko može da pristupi vašim ličnim podacima?
  • Gde čuvamo vaše lične podatke?
  • Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?
  • Da li su moji lični podaci bezbedni?
  • Linkovi do sajtova trećih lica i pristupanje preko društvenih mreža
  • Društveni mediji i sadržaj koji generiše korisnik
 • Vaša prava i izbori
 • Kontakt

ŠTA SU LIČNI PODACI?

„Lični podaci” označavaju bilo koje informacije ili delove informacija koji mogu da vas identifikuju bilo direktno (na primer, vaše ime i prezime) ili indirektno (na primer, posredstvom pseudonima, kao što je jedinstven identifikacioni broj). To znači da lični podaci obuhvataju i pojedinosti kao što su elektronska/kućna adresa, broj mobilnog telefona, korisnička imena, slike na profilima, sadržaj koji je generisao korisnik, finansijski podaci i podaci o socijalnom osiguranju. Ostim toga, oni mogu da sadrže jedinstvene numeričke identifikatore kao što su IP adresa vašeg računara ili MAC adresa vašeg mobilnog uređaja, kao i kolačiće.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO OD VAS I NA KOJI NAČIN IH KORISTIMO?

Kompanija Solarna dolina smatra da vi, potrošači, predstavljate samo jezgro onoga čime se mi bavimo. Volimo da čujemo šta imate da nam kažete, da saznamo nešto više o vama i osmislimo i izvedemo proizvode u kojima ćete zaista uživati. Takođe, dobro nam je poznato da mnogi od vas vole da komuniciraju s nama. Upravo zbog svega toga, postoje brojni načini na koje svoje lične podatke možete razmenjivati sa nama i na koje ih mi možemo prikupljati.

Na koji način prikupljamo ili dobijamo vaše lične podatke?

Lične podatke možemo da prikupljamo ili dobijamo posredstvom našeg web sajta, obrazaca, aplikacija, web stranica na društvenim mrežama ili na druge načine. Ponekad se može dogoditi da nam ih ustupite direktno (na primer, kada otvorite svoj nalog, kada kontaktirate sa nama), a ponekad ih mi sami prikupljamo (na primer, korišćenjem kolačića kako bismo ustanovili na koji način koristite naš web sajt / aplikacije).

Kada podatke prikupljamo, tom prilikom zvezdicom naznačavamo polja čije je popunjavanje obavezno i kada su takvi podaci nama potrebni kako bismo:

 • ispunili svoje obaveze iz ugovora sa vama (kupoprodajni ugovori);
 • vam pružili uslugu koju ste tražili (na primer, da bismo vam slali bilten); ili
 • ispoštovali zakonske obaveze (na primer, ispostavljanje faktura).

U slučaju da u polja označena zvezdicom ne navedete svoje podatke, to se može odraziti na našu mogućnost da vam isporučimo proizvode i pružimo usluge.

U tabeli niže definisane su dodatne pojedinosti koje objašnjavaju:

 • Tokom kojih vidova interakcije se vaši lični podaci mogu slati ili prikupljati? U ovoj koloni objašnjeno je koje vrste ličnih podataka možemo prikupljati o vama u zavisnosti od date situacije.
 • Koje lične podatke možemo direktno dobijati od vas ili kao rezultat vaše interakcije sa nama? Ovaj stupac objašnjava koje vrste podataka možemo prikupiti o vama ovisno o situaciji.
 • Na koji način i zašto možemo koristiti te podatke? U ovoj koloni objašnjeno je šta možemo da činimo sa vašim ličnim podacima i koja je svrha njihovog prikupljanja.
 • Koji je pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka? U ovoj koloni objašnjen je razlog mogućeg korišćenja vaših ličnih podataka.

U zavisnosti od svrhe za koju se dati lični podaci koriste, pravni osnov za obradu vaših podataka može biti sledeći:

 • Vaša saglasnost;
 • Naš legitimni interes, koji može biti:
  • Unapređenje naših proizvoda i usluga: preciznije, naši poslovni interesi da što bolje razumemo vaše potrebe i očekivanja i u tom smislu unapredimo svoje usluge, web sajta / aplikacija.
  • Sprečavanje prevarnih radnji: da osiguramo da plaćanje bude u potpunosti realizovano i da u njemu nema nikakvih prevarnih radnji i zloupotreba.
  • Osiguranje bezbednosti naših alatki: da omogućimo bezbednost i sigurnost alatki koje koristite (našeg web sajta / aplikacija), kao i da osiguramo njihov pravilan rad i stalno unapređivanje.
 • Izvršenje obaveza iz samog ugovora: preciznije, da bismo vam pružili usluge koje ste zahtevali od nas;
 • Zakonski osnovi kada se ova obrada zahteva po osnovu samog zakona.
Informativni pregled vaših interakcija sa nama i njihove moguće posledice na vaše lične podatke
Tokom kojih vidova interakcije se vaši lični podaci mogu slati ili prikupljati?Koje lične podatke možemo dobijati od vas direktno ili posredstvom vaše interakcije sa nama?Na koji način i zašto možemo koristiti te podatke?Koji je pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka?
Bilteni (engl. newsletters) i pretplata na komercijalna obaveštenjaU zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:

· adresu e-pošte;

· ime i prezime.

Da bismo :

· vam slali marketinška obaveštenja (onda kada ste to tražili od nas);

Saglasnost

Da bismo vam slali direktna marketinška obaveštenja.

· obavljali analitiku ili prikupljali statističke podatke;Legitimni interes

Da bismo prema meri skrojili naša marketinška obaveštenja, razumeli njihov učinak i osigurali najprikladnije potrošačko iskustvo za vas; da bismo što bolje razumeli vaše potrebe i očekivanja i u tom smislu unapredili svoje usluge i proizvode.

· ažurirali listu zabrane daljeg kontaktiranja u slučaju da ste zahtevali da više ne kontaktiramo sa vama;Zakonski osnovi

Da bismo vaše lične podatke zadržali na listi zabrane daljeg kontaktiranja sa vama u slučaju da ste od nas zahtevali da vam više ne šaljemo bilo kakva direktna marketinška obaveštenja.

Promotivne radnje

Informacije prikupljene tokom igara, takmičenja, promotivnih ponuda, zahteva za prijem uzoraka, anketa.

U zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:

· ime i prezime;

· adresu e-pošte;

· broj telefona;

· datum rođenja;

· pol;

· adresu;

· lični opis ili afinitete;

· profil na društvenim mrežama (u slučaju kada koristite profil na društvenim mrežama za pristupanje ili razmenjujete ove lične podatke sa nama);

· ostale informacije o vama koje ste razmenili sa nama (na primer, učešćem u takmičenju, igri, anketi).

· Da bismo izvršili zadatke koje ste zahtevali od nas, na primer, da bismo upravljali vašim učešćem u takmičenjima, igrama i anketama, obuhvatajući uvažavanje vaših povratnih informacija i predloga;Izvršenje obaveza iz ugovora

Da bismo vam pružili uslugu koju ste zahtevali.

· Za potrebe prikupljanja statističkih podataka.Legitimni interes

Da bismo što bolje razumeli vaše potrebe i očekivanja i u tom smislu unapredili svoje usluge i proizvode.

· Da bismo vam slali marketinška obaveštenja (onda kad ste to zatražili od nas)Saglasnost

Da bismo vam slali direktna marketinška obaveštenja.

Korišćenje aplikacija i uređaja

Informacije prikupljene u sklopu vašeg korišćenja naših aplikacija i/ili uređaja.

U zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:

· ime i prezime;

· adresu e-pošte;

· lokaciju;

· datum rođenja;

· lični opis ili afinitete;

· geo-lokaciju.

Da bismo

· vam pružili uslugu koju ste zahtevali;

· vam pružili preporuke u pogledu proizvoda i rutina;

Izvršenje obaveza iz ugovora

Da bismo vam pružili uslugu koju ste zahtevali (obuhvatajući, tamo gde je to potrebno, analizu od strane tima za istraživanje i inovacije onog algoritma koji je neophodan za pružanje date usluge).

· omogućili rad naučnicima u okviru tima za istraživanje i inovacija;

· mogli da nadgledamo i unapređujemo svoje aplikacije i uređaje;

· mogli da prikupljamo statističke podatke.

Legitimni interes

Da bismo sve vreme unapređivali svoje proizvode i usluge tako da budu u skladu sa vašim potrebama i očekivanjima, kao i za potrebe daljih istraživanja i inovacija.

Upiti

Informacije prikupljene onda kada postavljate pitanja (na primer, u sklopu naše brige o potrošačima) koja su u vezi sa našim proizvodima.

U zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:

· ime i prezime;

· broj telefona;

· adresu e-pošte;

· ostale informacije o vama koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa vašim upitom.

· Da bismo pružili odgovor na vaše upite;

· Tamo gde je to potrebno, da bismo vas povezali sa odgovarajućim uslugama

Saglasnost

Da bismo obradili vaš upit.

· Za potrebe prikupljanja statističkih podataka.Legitimni interes

Da bismo što bolje razumeli potrebe i očekivanja svojih klijenata i time unapredili svoje usluge i proizvode.

SponzorstvoU zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:

· ime i prezime;

· broj telefona;

· adresu e-pošte.

· Da bismo slali informacije o našim proizvodima i/ili informacije označene na listi želja nekoj osobi na zahtev druge osobe.Izvršenje obaveza iz ugovora

Da bismo ispunili zahtev.

i

· Legitimni interes

Da bismo kontaktirali sa datom osobom na zahtev neke druge osobe.

Ko može da pristupi vašim ličnim podacima?

U zavisnosti od namene za koju su prikupljeni i samo na temelju činjenice da-je-neophodno-da-se-zna, pojedinim od vaših ličnih podataka mogu pristupati stručna lica u okviru razvojnog tima Solarna dolina, onda kada je to moguće posredstvom korišćenja podataka koji predstavljaju određene pseudonime (bez omogućavanja direktne identifikacije), i tamo gde je to neophodno kako bi vam se pružile zahtevane usluge.

Vaše lične podatke date u obliku psudonima (bez omogućavanja direktne identifikacije) možemo razmenjivati sa naučnicima koji rade u timovima za istraživanje i inovacije.

Osim toga, vaše lične podatke u naše ime mogu obrađivati i treća lica koji nam pružaju usluge na osnovu poslovne saradnje zasnovane na međusobnom poverenju.

U svom poslovanju oslanjamo se na određena treća lica da u naše ime obave različite poslovne aktivnosti. U tom smislu, pružamo im samo one podatke koji su im neophodni za realizaciju datog posla i od njih zahtevamo da vaše lične podatke ne koriste ni u jednu drugu svrhu. S tim u vezi, ulažemo maksimalne napore da osiguramo da sva treća lica sa kojima sarađujemo garantuju bezbednost vaših ličnih podataka. Na primer, može se dogoditi da izvršenje usluga koje zahtevaju obradu vaših ličnih podataka poverimo:

 • Trećim licima koja nam pružaju podršku i pomoć u pružanju digitalnih usluga, kao što su osluškivanje društvenih mreža, programi lojalnosti, upravljanje identitetom, ocene i recenzije, upravljanje odnosima s klijentima (CRM), web analitika i mašine za pretraživanje;
 • Agencijama za oglašavanje, za marketing, za digitalne i društvene medije kako bi nam pomogle da isporučimo odgovarajuće oglase, obavimo marketinške aktivnosti i realizujemo kampanje, da analiziramo njihov učinak, kao i da upravljamo vašim kontakt podacima i pitanjima;
 • Trećim licima koja nam pružaju podršku i pomažu u pružanju IT usluga, kao što su pružaoci usluga platformi, hostinga, održavanja i podrške naših baza podastaka, kao i našeg softvera i aplikacija u kojima se mogu nalaziti vaši lični podaci (takve usluge ponekad mogu podrazumevati pristup vašim ličnim podacima kako bi se obavili zahtevani poslovi).

Vaše lične podatke ne nudimo drugima niti ih prodajemo.

Gde čuvamo vaše lične podatke?

Podatke koje prikupimo od vas možemo da prenesemo, da im pristupamo i da ih čuvamo na odredištima izvan Evropskog ekonomskog prostora (u daljem tekstu: „EEA“). Osim toga, može se dogoditi da ove podatke obrađuje osoblje koje posluje izvan prostora EEA, a koje radi za nas ili za nekog od naših pružalaca usluga.

Kompanija Solarna dolina prenosi lične podatke izvan prostora EEA isključivo na način koji je bezbedan i u skladu sa zakonom. Budući da pojedine zemlje ne moraju imati zakone koji regulišu korišćenje i prenos ličnih podataka, preduzimamo odgovarajuće mere kako bismo osigurali da se treća lica pridržavaju naših obaveza koje su izložene u ovoj Politici. Ovi koraci mogu da obuhvate proveru standarda u pogledu privatnosti i bezbednosti koji se koriste kod ovih trećih lica i/ili sklapanje odgovarajućih ugovora (zasnovanih na šablonu koji je usvojila Komisija Evropske unije i koji je dostupan na ovom mestu).

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je to potrebno u cilju ostvarivanja svrhe zbog koje smo ih i prikupili, da bismo zadovoljili vaše potrebe ili ispoštovali svoje zakonske obaveze.

Da bismo odredili vremenski period čuvanja vaših ličnih podataka, koristimo se sledećim kriterijumima:

 • U slučajevima kad kupujete proizvode i usluge, vaše lične podatke čuvamo tokom trajanja ugovornog odnosa;
 • U slučajevima kad ste učestvovali u nekoj promotivnoj ponudi, vaše lične podatke čuvamo tokom trajanja date promotivne ponude;
 • U slučajevima kad ste nam uputili neki upit, vaše lične podatke čuvamo tokom trajanja potrebe za obrađivanjem vašeg upita;
 • U slučajevima kad ste se saglasili za dobijanje direktnih marketinških obaveštenja, vaše lične podatke čuvamo sve dok ne otkažete tu pretplatu ili od nas ne zahtevate da ih obrišemo ili sve dok ne protekne određeni period neaktivnosti koji je definisan u skladu sa lokalnim propisima i smernicama.

Može se dogoditi da određene lične podatke zadržimo kako bismo ispoštovali svoje zakonske obaveze ili one koje su ustanovljene drugim propisima, kao i da bismo mogli da upravljamo sopstvenim pravima (na primer, da bismo u sudskim postupcima istakli sopstvena potraživanja), kao i za potrebe statističkih i istorijskih analiza.

U slučaju da nema potrebe za daljim korišćenjem vaših ličnih podataka, oni će biti izbrisani iz naših sistema i evidencija ili će na druge načine biti pretvoreni u anonimne podatke, tako da na osnovu njih više niko ne može da vas identifikuje.

Da li su moji lični podaci bezbedni?

Posvećeni smo očuvanju bezbednosti vaših ličnih podataka i u tom smislu preduzimamo sve razumne mere predostrožnosti. Treća lica sa kojima ulazimo u poslovne odnose zasnovane na poverenju, sklapanjem ugovora sa nama obavezuju se da će postupati na istovetan način.

Sa svoje strane činimo sve što je u našoj moći kako bismo zaštitili vaše lične podatke, i nakon što dođemo u njihov posed koristimo stroge postupke i bezbednosne alatke kako bismo sprečili da im bilo ko pristupi na neovlašćen način. Budući da prenos podataka preko interneta nije u potpunosti bezbedan, sa svoje strane ne možemo garantovati bezbednost vaših ličnih podataka na putu do našeg sajta. U tom smislu, rizik takvog prenosa leži na vama.

Linkovi do sajtova trećih lica i pristupanje preko društvenih mreža

Na našem web sajtu i u našim aplikacijama povremeno se mogu pronaći linkovi do i sa web sajtova iz mreže naših partnera, naših oglašivača i sa nama povezanih lica. U slučaju da koristite link do bilo kojeg od ovih web sajtova, skrećemo vam pažnju da ovi web sajtovi poseduju sopstvene politike privatnosti, te da mi nećemo snositi nikakvu odgovornost za sprovođenje ovih politika. Pre nego što na ovim sajtovima navedete bilo koje svoje lične podatke, molimo da se upoznate sa politikama koje važe na tim konkretnim sajtovima.

Društveni mediji i sadržaj koji generiše korisnik

Molimo da imate na umu da je bilo koji sadržaj koji ste postavili na neku od naših platformi društvenih medija dostupan javnosti na uvid, pa da u tom smislu treba preduzeti sve potrebne mere opreza kako se tamo ne bi našli i vaši lični podaci, na primer, podaci finansijske prirode ili kontakt adresa. Sa svoje strane ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo koje radnje preduzete od strane trećih lica u slučaju kad ste na neku od naših platformi društvenih medija postavili svoje lične podatke i toplo preporučujemo da takve informacije nikako ne postavljate na pomenutim mestima.

VAŠA PRAVA I IZBORI

Kompanija Solarna dolina poštuje vaše pravo na privatnost: vrlo je važno da budete u stanju da ostvarujete kontrolu nad svojim ličnim podacima. U tom smislu posedujete sledeća prava:

Vaša pravaŠta ono označava?
Pravo da budete obavešteniImate pravo na dobijanje jasnih, transparentnih i lako razumljivih informacija o načinu na koji koristimo vaše lične podatke i o tome koja su vaša prava u tom pogledu. Upravo iz tog razloga takve informacije i navodimo u ovoj Politici.
Pravo na ispravkuImate pravo da se vaši lični podaci isprave u slučaju kada nisu tačni ili ažurni, i/ili da se upotpune ukoliko nisu kompletni.

Da biste realizovali ovo svoje pravo, molimo da kontaktirate sa nama koristeći detalje za kontakt koji su navedeni niže. Ukoliko imate nalog, ponekad će biti mnogo jednostavnije da sami ispravite sopstvene podatke posredstvom funkcije „My Account”.

Pravo na obrisani / pravo da budete izostavljeniU pojedinim slučajevima, imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani ili uklonjeni. Imajte na umu da ovo nije apsolutno pravo, budući da se može dogoditi da imamo zakonski ili pravni osnov da zadržimo vaše lične podatke.

Ukoliko želite da obrišemo vaše lične podatke, molimo da nas kontaktirate na način naveden ispod.

Pravo da uputite prigovor u pogledu direktnog marketinga, uključujući profilisanjeU bilo kom trenutku možete da otkažete pretplatu ili da se izjasnite da ne želite da vam se više prosleđuju direktna marketinška obaveštenja.

Najjednostavniji način da ovo učinite je klikom na link „unsubscribe” (otkazivanje pretplate) u bilo kojoj e-poruci ili obaveštenju koje vam prosleđujemo. U svakom slučaju, možete nas kontaktirati na način naveden ispod.

U slučaju da imate pritužbe u pogledu bilo kog oblika profilisanja, molimo da nas kontaktirate na način naveden niže.

Pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost za obradu podataka koja je zasnovana na saglasnostiU slučaju kad je obrađivanje vaših ličnih podataka sa naše strane zasnovano na vašoj prethodnoj saglasnosti, imate pravo da tu saglasnost i povučete. Povlačenje ove saglasnosti neće se odraziti na zakonitost obrade podataka koja se vršila na osnovu vase dotadašnje saglasnosti. Upućujemo na tabelu koja se nalazi u odeljku „Koje podatke prikupljamo od vas i na koji način ih koristimo”, a posebno na kolonu „Koji je pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka?” kako biste ustanovili u kojim slučajevima je obrađivanje vaših ličnih podataka sa naše strane zasnovano na vašoj saglasnosti.

U slučaju da želite da prigovorite načinu povlačenja svoje saglasnosti, molimo da nas kontaktirate na način naveden ispod.

Pravo da uputite prigovor u pogledu obrade podataka koja se temelji na legitimnom interesuU bilo kom trenutku možete dovesti u pitanje obradu ličnih podataka sa naše strane onda kada se takva obrada podataka temelji na našem legitimnom interesu. Upućujemo na tabelu koja se nalazi u odeljku „Koje podatke prikupljamo od vas i na koji način ih koristimo”, a posebno na kolonu „Koji je pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka?” kako biste ustanovili u kojim slučajevima je obrađivanje vaših ličnih podataka sa naše strane zasnovano na legitimnom interesu.

Da biste realizovali ovo svoje pravo, molimo da nas kontaktirate na način naveden ispod.

Pravo da uputite prigovor nadležnom nadzornom organuImate pravo da kontaktirate sa nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka u vašoj zemlji kako biste uputili prigovor u pogledu načina na koji kompanija Solarna dolina štiti vaše podatke i sprovodi pravila politike privatnosti.

Pre nego što svoj prigovor uputite nadležnom organu za zaštitu ličnih podataka, predlažemo da prethodno kontaktirate nas na način naveden ispod.

Pravo na mogućnost prenošenja podatakaImate pravo da lične podatke iz naše baze podataka premeštate, kopirate ili prenosite u neku drugu bazu. To se odnosi samo na one podatke koje ste sami naveli, i gde je obrada podataka zasnovana na postojećem ugovoru ili vašoj saglasnosti, a samo obrađivanje se odvija sredstvima automatske obrade. Upućujemo na tabelu koja se nalazi u odeljku „Koje podatke prikupljamo od vas i na koji način ih koristimo”, a posebno na kolonu „Koji je pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka?” kako biste ustanovili u kojim slučajevima je obrađivanje vaših ličnih podataka sa naše strane zasnovano na izvršenju obaveza iz samog ugovora ili na vašoj saglasnosti

Za bliže informacije o tome, molimo da kontaktirate sa nama koristeći detalje za kontakt koji su navedeni niže.

Pravo da ograničite obradu ličnih podatakaImate pravo da ograničite obradu podataka sa naše strane. Ovo pravo označava da će obrada podataka sa naše strane biti ograničena, s tim što mi možemo da i dalje čuvamo ove podatke, ali ne smemo da ih koristimo ili dodatno obrađujemo.

Pravo se primenjuje pod ograničenim okolnostima koje su navedene u okviru Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (engl. General Data Protection Regulation – GDPR) i koje se odnose na sledeće situacije:

 • tačnost ličnih podataka osporena je od strane lica na koje se podatak odnosi (tj. vi), u periodu koji rukovaocu podacima omogućava da proveri tačnost ličnih podataka;
 • obrada podataka je nezakonita i lice na koje se podatak odnosi (tj. vi) protivi se brisanju ličnih podataka zahtevajući umesto toga ograničenje njihovog korišćenja;
 • rukovalac podacima (tj. Solarna dolina) više nema potrebu za ličnim podacima u svrhu njihove obrade, ali se oni zahtevaju od strane lica na koje se podaci odnose za postavljanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva;
 • lice na koje se podaci odnose (tj. vi) prigovorio je na obradu podataka koja je zasnovana na legitimnom interesu rukovaoca podacima i čeka se potvrda o tome da li su legitimni interesi rukovaoca preovlađujući u odnosu na lica na koje se odnose podaci.

U slučaju da želite da zahtevate da ograničimo obradu podataka, molimo da nas kontaktirate na način koji je naveden ispod.

Možemo od vas tražiti da nam dostavite dokaz o ličnom identitetu pre nego što krenemo da obrađujemo vaš zahtev.

KONTAKT

U slučaju da imate bilo kakva pitanja ili eventualne brige u pogledu načina na koji postupamo sa vašim ličnim podacima i kako ih koristimo, ili biste želeli da iskoristite bilo koje od svojih prethodno navedenih prava, molimo da sa nama kontaktirate posredstvom sledeće e-adrese contact@solarnadolina.rs.

share