Solarna dolina - Faza II header

Faza II

// Vrt Urbanog Stanovanja //
Prikaz naselja Solarna dolina perspektiva

Faza II

Autori: Maja Momirov dia-master, Slobodan Jović dia-master i Nebojša Jovin dia-master

Početak izgradnje predviđen za 2021. godinu

Dvorišni prikaz kuća i biobašti Faza 2Solarna dolina – Faza II sadrži 11 500 m2 ukupne neto površine stambenog prostora i 620 m2 neto površine poslovnog prostora. Kuće u nizu predstavljaju dominantan tip objekata. Sve jedinice su koncipirane da obezbede nekoliko nivoa privatnosti, što je jedna od specifičnih tema za kuće u nizu. Prvi i najviši nivo privatnosti je svakako sam objekat, koji je primarno orijentisan ka unutrašnjosti bloka sa minimalnom fenestracijom na fasadama orijentisanim ka pristupnim saobraćajnicama. Drugi nivo predstavlja privatno dvorište ka kojem se primarno otvara prostor dnevnog boravka. Sva dvorišta u naselju su ograđena zidom od opeke, sa, u određenim zonama, razgrađenim slogom, što obezbeđuje dodatni protok vazduha, svetlosti i doprinosi da se zadrži osećaj privatnosti, a da se u isto vreme izbegne neprijatan osećaj zatvorenosti. Sledeći nivo jeste niz biobašti postavljenih neposredno uz privatna dvorišta. Pojas biobašti predstavlja granicu, a i vezu, između privatnog i zajedničkog prostora. Ceo niz prethodno opisanih prostornih nivoa postavljen je i sa druge strane svakog bloka, ostavljajući u središtu pešačku komunikaciju koja se pruža između redova biobašti i povezuje dva oboda naselja, ulazni i prirodni, uz Rokov potok.
Sadržaje na otvorenom upotpunjuje stambeno-poslovni deo na samom ulazu u naselje u kome je predviđeno 5 stambenih jedinica na višoj etaži i komercijalni i poslovni prostori u prizemlju, kao što su market i predškolska ustanova. Materijalizacija objekata je ostvarena u skladu sa idejom da priroda bude dominantan prostorni element naselja. Pored svedenih svetlih površina fasada, objekte karakterišu ravni zeleni krovovi i opeka kao takođe prirodan materijal. Ideja zajednice, koja je osnov postavke projekta, materijalizovana je kroz arhitektonski element zida od opeke, koji se proteže kroz sve prostorne nivoe naselja, formirajući fasadu kuća, ograde unutrašnjih i uličnih dvorišta, i kroz svoju, delimično razgrađenu strukturu, predstavlja u isto vreme i granicu između privatnih prostora stanovnika, i element koji sve povezuje u jedinstvenu celinu. Time je prikazana sama ideja i suština stanovanja u naselju Solarna dolina, odnosno precizno izbalansiran osećaj privatnosti i zajednice.

Izdvojene kuće u nizu

Kuće u nizu

Faza II predviđa ukupno 97 stambenih jedinica organizovanih kao kuće u nizu sa privatnim orgađenim dvorištem. Objekti zauzimaju ispod 25% površine parcele Faze II, dok privatna dvorišta čine 17% površine.

Ulični prikaz kuća sa garažom i uličnog dvorišta Faza 2U naselju postoje tri osnovna tipa kuća ( S, M i L ) sa još tri varijacije (Se, Sh i Mh), koje su projektovane sa ciljem da obezbede prostornu raznolikost naselja, kako u planu, tako i kroz dinamiku uličnog fronta, što doprinosi boljoj orijentaciji i prostornoj percepciji. Ulazi u stambene jedinice povučeni su u odnosu na pešačku stazu ostavljajući prostor za zelene površine i kod nekih tipova kuća (Sh, Mh i L) ograđena ulična dvorišta. Pored kuća u nizu, postoje i tri stambeno poslovna objekta.

Izdvojeni zajednički prostori

Zajednički prostori

Više od 46% površine parcele Faze II namenjeno je pešačkim i biciklističkim komunikacijama, zelenim površinama, biobaštama i zajedničkim prostorima na otvorenom.

Dvorišni prikaz kuća, dvorišta, biobašti i zajedničkih prostora Faza 2Mreža pešačkih komunikacija pažljivo je projektovana da prožimanjem kroz sve nizove kuća povezuje prostore namenjene socijalizaciji stanovnika (dečija igrališta, teretane na otvorenom, klupe, stolovi za zajedničko ručavanje, stoni tenis, česme i sl.) u unutrašnjosti blokova, i šetalište uz Rokov potok koje je osmišljeno kao sabirni i dominantni pešački pravac. Drvored uz šetalište i sam Rokov potok predstavljaju prirodnu severoistočnu granicu naselja.
U unutrašnjosti svakog bloka nalazi se pojas biobašti koji okružuje pešake komunikacije i prostore socijalizacije. Tema biobašti je bila veoma značajna za razvoj celokupnog projekta iz razloga što sve veći broj ljudi vodi računa o zdravom životu i kvalitetnoj ishrani. Individualni prostori za biobašte su ograđeni, površina od 17 do 25 m2 i predviđeni su za iznajmljivanje. Ovakvom organizacijom omogućeno je da stanovnici zaintresovani za uzgajanje prehrambenih biljaka ne zauzimaju površinu svojih privatnih dvorišta ovom namenom već da koriste unutrašnji deo bloka sa najvećim nivoom insolacije i centralnim sistemom navodnjavanja.
Prostori biobašti koji nisu u procesu iznajmljivanja, biće kultivisani od strane uprave naselja, kao i druge zajedničke zelene površine.

Izdvojene interne saobraćajnice

Saobraćajnice

Pristupne saobraćajnice i parking mesta zauzimaju 12% površine parcele.

Ulični prikaz kuća i interne saobraćajnice Faza 2Naselje je urbanistički koncipirano ca ciljem da se minimalizuju površine namenjene kolskom saobraćaju, ostavljajući prostranu unutrašnjost blokova isključivo za pešačke i biciklističke komunikacije, zelene površine i različite zajedničke sadržaje.
Između pristupnih saobraćajnica i pešačkih i biciklističkih staza sa spoljne strane blokova, nalazi se pojas u okviru koga se smenjuju zelene površine sa visokim rastinjem i parking mesta za stanovnike i posetioce naselja.

Tip kuće S pozicija u naselju

Tip kuće // S

Četvorosobna jedinica površine 84 m2 sa privatnim dvorištem površine 36 m2

Prikaz eksterijera

Osnova
Presek
Tip kuće Se pozicija u naselju

Tip kuće // Se

Četvorosobna jedinica površine 86 m2 sa privatnim dvorištem površine 36 m2

Prikaz eksterijera

Osnova
Presek
Tip kuće Sh pozicija u naselju

Tip kuće // Sh

Trosobna jedinica površine 73.5 m2 sa dva privatna dvorišta, glavno površine 49 m2 i ulično površine 11.5 m2

Prikaz eksterijera

Osnova
Presek
Tip kuće M pozicija u naselju

Tip kuće // M

Četvorosobna jedinica površine 114.5 m2 sa privatnim dvorištem površine 54 m2 i garažom u sklopu objekta površine 19 m2

Prikaz eksterijera

Osnova
Presek
Tip kuće Mh pozicija u naselju

Tip kuća // Mh

Petosobna jedinica površine 108 m2 sa dva privatna dvorišta, glavno površine 49 m2 i ulično površine 8.5 m2. Ulično dvorište omogućava zaseban ulaz u gostinjsku sobu ili kućnu kancelariju

Prikaz eksterijera

Osnova
Presek
Tip kuće L pozicija u naselju

Tip kuća // L

Šestosobna jedinica površine 165.5 m2 sa garažom u sklopu objekta površine 18.5 m2 i dva privatna dvorišta, glavno površine 72.5 m2 i ulično površine 10 m2. Ulično dvorište omogućava zaseban ulaz u gostinjsku sobu ili kućnu kancelariju

Prikaz eksterijera

Osnova
Presek
share