Solarna dolina - Faza II header

Faza II

// Vrt Urbanog Stanovanja //
Prikaz naselja Solarna dolina perspektiva

Faza II

Autori: Maja Momirov dia-master, Slobodan Jović dia-master i Nebojša Jovin dia-master

Vizualizacije: JHP_studio

Dvorišni prikaz kuća i biobašti Faza 2Solarna dolina – Faza II sadrži 11 500 m2 ukupne neto površine stambenog prostora i 620 m2 neto površine poslovnog prostora. Kuće u nizu predstavljaju dominantan tip objekata. Sve jedinice su koncipirane da obezbede nekoliko nivoa privatnosti, što je jedna od specifičnih tema za kuće u nizu. Prvi i najviši nivo privatnosti je svakako sam objekat, koji je primarno orijentisan ka unutrašnjosti bloka sa minimalnom fenestracijom na fasadama orijentisanim ka pristupnim saobraćajnicama. Drugi nivo predstavlja privatno dvorište ka kojem se primarno otvara prostor dnevnog boravka. Sva dvorišta u naselju su ograđena zidom od opeke, sa, u određenim zonama, razgrađenim slogom, što obezbeđuje dodatni protok vazduha, svetlosti i doprinosi da se zadrži osećaj privatnosti, a da se u isto vreme izbegne neprijatan osećaj zatvorenosti. Sledeći nivo jeste prostor zelenila i biobašti postavljenih neposredno uz privatna dvorišta. Ovaj zeleni pojas predstavlja granicu, a i vezu, između privatnog i zajedničkog prostora. Ceo niz prethodno opisanih prostornih nivoa postavljen je i sa druge strane svakog bloka, ostavljajući u središtu pešačku komunikaciju koja se pruža između redova zelenila i povezuje dva oboda naselja, ulazni i prirodni, uz Rokov potok.

Sadržaje na otvorenom upotpunjuje stambeno-poslovni deo na samom ulazu u naselje u kome su predviđene stambene jedinice na višoj etaži i komercijalni i poslovni prostori u prizemlju, kao što su market i predškolska ustanova. Materijalizacija objekata je ostvarena u skladu sa idejom da priroda bude dominantan prostorni element naselja. Pored svedenih svetlih površina fasada, objekte karakterišu ravni krovovi i opeka kao takođe prirodan materijal. Ideja zajednice, koja je osnov postavke projekta, materijalizovana je kroz arhitektonski element zida od opeke, koji se proteže kroz sve prostorne nivoe naselja, formirajući fasadu kuća, ograde unutrašnjih i uličnih dvorišta, i kroz svoju, delimično razgrađenu strukturu, predstavlja u isto vreme i granicu između privatnih prostora stanovnika, i element koji sve povezuje u jedinstvenu celinu. Time je prikazana sama ideja i suština stanovanja u naselju Solarna dolina, odnosno precizno izbalansiran osećaj privatnosti i zajednice.

Izdvojene kuće u nizu

Kuće u nizu

Faza II predviđa ukupno 100 stambenih jedinica organizovanih kao kuće u nizu sa privatnim orgađenim dvorištem. Objekti zauzimaju 28% površine parcele Faze II, dok privatna dvorišta čine 18% površine.

Ulični prikaz kuća sa garažom i uličnog dvorišta Faza 2U naselju postoje tri osnovna tipa kuća ( S, M i L ) sa još tri varijacije (Se, Sh i Mh), koje su projektovane sa ciljem da obezbede prostornu raznolikost naselja, kako u planu, tako i kroz dinamiku uličnog fronta, što doprinosi boljoj orijentaciji i prostornoj percepciji. Ulazi u stambene jedinice povučeni su u odnosu na pešačku stazu ostavljajući prostor za zelene površine i kod nekih tipova kuća (Sh, Mh i L) ograđena ulična dvorišta. Pored kuća u nizu, postoje i tri stambeno poslovna objekta.

Izdvojeni zajednički prostori

Zajednički prostori

Više od 44% površine parcele Faze II namenjeno je pešačkim i biciklističkim komunikacijama, zelenim površinama, biobaštama i zajedničkim prostorima na otvorenom.

Dvorišni prikaz kuća, dvorišta, biobašti i zajedničkih prostora Faza 2Mreža pešačkih komunikacija pažljivo je projektovana da prožimanjem kroz sve nizove kuća povezuje prostore namenjene socijalizaciji stanovnika (dečija igrališta, teretane na otvorenom, klupe, stolovi za zajedničko ručavanje, stoni tenis, česme i sl.) u unutrašnjosti blokova, i šetalište uz Rokov potok koje je osmišljeno kao sabirni i dominantni pešački pravac. Drvored uz šetalište i sam Rokov potok predstavljaju prirodnu severoistočnu granicu naselja.
U unutrašnjosti svakog bloka nalazi se zeleni pojas koji okružuje pešačke komunikacije i prostore socijalizacije. U okviru zelenog pojasa predviđeni su i prostori za biobašte iz razloga što sve veći broj ljudi vodi računa o zdravom životu i kvalitetnoj ishrani. Ovakvom organizacijom omogućeno je da stanovnici zaintresovani za uzgajanje prehrambenih biljaka ne zauzimaju površinu svojih privatnih dvorišta ovom namenom već da koriste unutrašnji deo bloka sa najvećim nivoom insolacije i centralnim sistemom navodnjavanja.
Prostori biobašti koji nisu u upotrebi, biće kultivisani od strane uprave naselja, kao i druge zajedničke zelene površine.

Izdvojene interne saobraćajnice

Saobraćajnice

Pristupne saobraćajnice i parking mesta zauzimaju 10% površine parcele.

Ulični prikaz kuća i interne saobraćajnice Faza 2Naselje je urbanistički koncipirano ca ciljem da se minimalizuju površine namenjene kolskom saobraćaju, ostavljajući prostranu unutrašnjost blokova isključivo za pešačke i biciklističke komunikacije, zelene površine i različite zajedničke sadržaje.
Između pristupnih saobraćajnica i pešačkih i biciklističkih staza sa spoljne strane blokova, nalazi se pojas u okviru koga se smenjuju zelene površine sa visokim rastinjem i parking mesta za stanovnike i posetioce naselja.

Stambeni prostori

Svetli i prostrani prostori u direktnom kontaktu sa prirodom.
Dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom visine 280cm, zastakljenim portalima direktno se otvara ka orgađenim privatnim dvorištima.
U intimnijoj atmosferi prvog sprata smeštene su spavaće sobe i kupatila.
Sveden kolorit i visok kvalitet ugrađenih materijala predstavljaju idealnu podlogu za savremeni dizajn enterijera.

Ulice A i B - sve jedinice

Ulice A i B

Faza II naselja Solarna dolina počinje realizacijom ulica A i B.

Ove dve ulice sadrže ukupno 34 stambene jedinice, od kojih je 16 u ulici A i 18 u ulici B. Izbor od 5 različitih tipova jedinica nudi raznolike stambene prostore namenjene potrebama porodica različitih struktura. Pored objekata koji zauzimaju ispod 30% površine parcele, ulice A i B sadrže privatna dvorišta, zajedničke zelene površine, dečije igralište, prostore za parking i pristupne saobraćajnice.

Izgradnja predviđena početkom 2022. godine!

Ulice A i B - S jedinice

Tip kuće // S

Četvorosobna jedinica površine 96 m2 sa terasom od 13 m2 i sa privatnim dvorištem površine 25 m2

Osnove prizemlja i sprata stambene jedinice tipa S

Ulice A i B - Se jedinice

Tip kuće // Se

Četvorosobna jedinica površine 98 m2 sa terasom od 13 m2 i sa privatnim dvorištem površine 25 m2

Osnove prizemlja i sprata stambene jedinice tipa Se

Ulice A i B - Sh jedinice

Tip kuće // Sh

Četvorosobna jedinica površine 107 m2 sa terasom od 23 m2 i sa dva privatna dvorišta, glavnim površine 30 m2 i uličnim površine 11.5 m2

Osnove prizemlja i sprata stambene jedinice tipa Sh

Ulice A i B - M jedinice

Tip kuće // M

Četvorosobna jedinica površine 154 m2 sa garažom od 20 m2 i terasom od 23 m2 i sa privatnim dvorištem površine 33 m2

Osnove prizemlja i sprata stambene jedinice tipa M

Ulice A i B - Mh jedinice nema

Tip kuće // Mh

Petosobna jedinica površine 135 m2 sa terasom od 23 m2 i sa dva privatna dvorišta, glavnim površine 26 m2 i uličnim površine 8.5 m2. Ulično dvorište omogućava zaseban ulaz u gostinjsku sobu ili kućnu kancelariju. TIP KUĆE Mh NIJE DOSTUPAN U OKVIRU ULICA A I B

Osnove prizemlja i sprata stambene jedinice tipa Mh

Ulice A i B - L jedinice

Tip kuće // L

Šestosobna jedinica površine 206 m2 sa garažom od 18.2 m2 i terasom od 31 m2 i sa dva privatna dvorišta, glavnim površine 41.5 m2 i uličnim površine 10 m2

Osnove prizemlja i sprata stambene jedinice tipa L

share