green

News

Pratite naša obaveštenja i novosti

Objavljeno u Vesti

Izvor: Nova ekonomija; Foto: Unsplash.com

 

Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom je znatno pojednostavljena procedura za građane koji žele da postanu i kupci i proizvođači električne energije. Svi koji se prijave za dobijanje tog statusa višak struje koji proizvedu putem solarnih panela moći će da isporuče distributeru. 

Solarni paneli

Usvojena uredba odnosi se na kriterijumime, uslove i način obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača električnom energijom.

Na taj način, kako se navodi, u jednom koraku može da se dođe do nabavke solarnih panela. Ranije je bilo potrebno ispuniti čitav niz administrativnih procedura, a postupak je trajao i duže od šest meseci, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Novom uredbom je omogućeno da nema kontakta sa državnom administracijom i ne zahtevaju se potrebni lokacijski uslovi, rešenje o građevinskoj dozvoli, odobrenje o instalaciji i probni rad.

Jedini korak koji, shodno ovoj uredbi, građani treba da naprave posle kupovine i ugradnje panela je da se obrate snabdevaču, posle čega će biti priključeni na distributivnu mrežu.

Prilikom prijave na distributivnu mrežu, svi kupci-proizvođači dobiće dvosmerno brojilo, što znači da će svu proizvedenu električnu energiju predati njoj. Na kraju meseca se vidi razlika, pa će ako su proizveli više nego što su potrošili tu količinu prebaciti za sledeći mesec.

USLOVI ZA DOBIJANJE STATUSA

Кrajnji kupac električne energije stiče status kupca-proizvođača, kako se navodi u tekstu uredbe, pod sledećim uslovima:

  • Ako je zaključen ugovor o potpunom snabdevanju, sa neto merenjem, odnosno neto obračunom;
  • Ako instalisana snaga proizvodnog objekta nije veća od odobrene snage priključka objekta krajnjeg kupca;
  • Ako proizvodni objekat i merno mesto ispunjavaju sve tehničke i bezbednosne zahteve u skladu sa pravilima o radu nadležnog operatora sistema, kao i pravilima za priključenje objekata na prenosni sistem u slučaju priključenja na prenosni sistem i na deo distributivnog sistema kojim upravlja operator prenosnog sistema;
  • Kada priključi na svoju unutrašnju instalaciju proizvodni objekat, osim u slučaju da je uredbom drugačije propisano.

Kako se dodaje u uredbi, status kupca-proizvođača stiče se upisom u Registar kupaca-proizvođača.

Кupcu-proizvođaču prestaje status brisanjem iz Registra kupaca-proizvođača, tako što ga nadležni operator sistema briše iz ovog registra ako  prestane da ispunjava minimum jedan od propisanih uslova za sticanje svog statusa ili kada je njegov objekat isključen u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Кrajnji kupac je dužan da snabdevaču podnese zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom.

Snabdevač je dužan da na svojoj internet stranici objavi obrazac zahteva za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju i model ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem ili neto obračunom.

Operator distributivnog sistema dužan je između ostalog da obezbedi dostavljanje dokumenata elektronskim putem.

share